Vereniging

ZV Wijchen is een vereniging die opgericht op 30 mei 1966 is. Onze trainingslocatie is Zwembad de Meerval te Wijchen.

De vereniging zwemt in de landelijke C competitie. Ook nemen wij deel aan de regionale en zelfs Nationale Kampioenschappen.

Wij bieden zwemmers van alle leeftijden om hun zwemvaardigheden uit te breiden en verbeteren.

Onze jongste leden starten in de miniorengroep, daarna volgt de juniorengroep en tenslotte de senioren. Daarnaast hebben we een mastergroep, die hun conditie op peil houdt.

Naast zwemactiviteiten organiseren wij ook diverse activiteiten naast het zwemmen, voor jong en oud.

Trainers

De vereniging beschikt over verschillende trainers, ondersteund door een breed kader. Hierdoor hebben we bij elke training meerdere mensen aan het bad staan waardoor alle zwemmers voldoende aandacht krijgen.

Patrick Meeuwissen
Hoofdtrainer
Patrick is de hoofdtrainer en al vele jaren actief binnen de vereniging.
Cori Moors
corilucmoors@hetnet.nl

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit zes man. Een hoofdbestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris), aangevuld met algemeen bestuursleden uit verschillende disciplines (Technische Commissie, Mastercommissie, Activiteitencommissie).

Martin de Jonge
Voorzitter
Sinds september 2018 zwemmen onze zoons Timen (12, junioren), Rogier (11, minioren) en Pieter (7, minioren) met veel plezier bij ZV Wijchen. Nog niet zo heel lang maar het bevalt hen erg goed! Als bestuurslid wil ik graag bijdragen aan de vereniging. Bij wedstrijden en ook door de week bij trainingen ben ik regelmatig in het zwembad; ik hoor graag wat leeft onder de zwemmers en ouders om dat ook mee te nemen naar het bestuur!
Mathijs Kersten
Penningmeester
Angelique Meeuwissen
Secretaris / Wedstrijdcommissie
Angelique vertegenwoordigt het wedstrijdsecretariaat binnen het bestuur. Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor de organisatie van en deelname aan wedstrijden, alsmede de inzet van officials. Verder heb ik de ledenadministratie onder mijn beheer
Ruud de Groot
Algemeen bestuurslid
Mijn zoon zwemt sinds enkele jaren bij de vereniging. Ik ben actief als tijdwaarnemer/keerpunt commissaris bij de wedstrijden en algemeen bestuurslid.
Mark van Uden
Algemeen bestuurslid / Activiteitencommisie
Ik ben al ruim 25 jaar lid van ZV Wijchen. Heel lang alleen als zwemmer, maar sinds 2020 ook als lid van de activiteitencommissie en het bestuur. Samen met de overige leden van de activiteitencommissie organiseren wij elk jaar verschillende activiteiten voor al onze leden. Ik hoop jullie snel een keer in het zwembad te zien.

Vrijwilligers

De vereniging draait 100% op vrijwilligers. De trainers krijgen wel een kleine vrijwilligersvergoeding. Verder hebben we vrijwilligers voor onder andere:

  • Kader (assistentie voor de trainers)
  • Activiteitencommissie
  • Wedstrijdsecretariaat / Technische Commissie
  • Officials (Scheidsrechter, klokkers)
  • Lopers voor oud papier, een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging
  • Ouders die zwemmers van en naar wedstrijden rijden
  • Redactie van het clubblad “De Spetters”

Vrijwilligers maken de vereniging. Samen zorgen we er voor dat wij of onze kinderen lekker bezig kunnen zijn met het wedstrijdzwemmen. We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers! Dit kan op eenmalige of op structurele basis.

Gedragsregels

ZV Wijchen heeft Gedragsregels ZV Wijchen opgesteld voor al zijn zwemmers, begeleiders, vrijwilligers en ouders/verzorgers van onze leden.

Privacy Policy

ZV Wijchen hanteert een Privacy Policy die beschrijft hoe we omgaan met je persoonlijke gegevens.