Vertrouwenspersoon

Zwemvereniging Wijchen beschikt over twee vertrouwenspersonen, Karin van Uden en Armand Pruijmboom. Je kunt terecht bij de vertrouwenspersoon voor kwesties omtrent grensoverschrijdend gedrag:

  • Pesten
  • Discriminatie
  • Bedreiging
  • Belediging
  • Mishandeling
  • Seksuele intimidatie

De vertrouwenspersoon is expliciet niet aangesteld voor oplossing van zaken die in goed onderling overleg opgelost kunnen worden. We gaan uit van een open aanspreekcultuur waar een ieder elkaar kan aanspreken op gedrag. Meer informatie kun je ook vinden op de site van de KNZB.

Karin van Uden
Vertrouwenspersoon
Karin is al vele jaren actief in de vereniging. Momenteel is ze trainer en zwemt ze bij de Masters.
Tel
Armand Pruijmboom
Vertrouwenspersoon
Armand is erelid van de vereniging voor zijn jarenlange inzet als penningmeester. Momenteel is hij vertrouwenspersoon en zwemt bij de masters.
Tel