Zwemvereniging Wijchen

Mededeling bestuur

Beste allemaal,

Er is even iets belangrijks waar we jullie nogmaals op attent willen maken.

Zoals de meeste wel weten zijn wij als vereniging al een aantal jaren op zoek naar een nieuwe oud papiercoördinator. Onze huidige coördinator Wilco heeft aangegeven er nu toch echt mee te stoppen. Maar op onze vele oproepen, mails, brieven enz. komt enkele geen respons. Maar zonder Coördinator lopen wij het risico onze wijk kwijt te raken en daarmee dus ook onze jaarlijkse inkomsten van ruim € 3500,- !!!! En dit willen wij niet.

MAAR, er is niemand die zich hiervoor beschikbaar wilt stellen en daarom hebben wij als bestuur een voorstel voorgelegd aan onze leden tijdens de algemene ledenvergadering van 18 maart j.l. . De leden hebben hiermee ingestemd

Het gaat om het volgende voorstel:

Indien er zich voor 1 juni 2017 geen nieuwe oud papiercoördinator heeft gemeld zijn wij als vereniging genoodzaakt om bij ieder lid een noodzakelijke eigen bijdrage van € 20, – per jaar te incasseren om het gat in de begroting dat gaat ontstaan bij het wegvallen van de oud papierinkomsten voor een deel te dichten.

Helaas komt  1 juni heel dichtbij en er heeft zich nog steeds niemand gemeld. Indien dit dus niet gebeurd voor deze datum zullen wij op het eerstvolgende incassomoment na 1 juni genoodzaakt zijn deze eigen bedrage per lid af te schrijven bij onze leden.

OF er moet zich nog iemand melden die zich beschikbaar wilt stellen voor deze functie. Zijn er vragen over de inhoud van deze functie dan kan men zich richten tot onze huidige coördinator Wilco van Uden via mailadres oudpapier@zvwijchen.nl

Met vriendelijke groet

Bestuur ZV Wijchen