Zwemvereniging Wijchen

Indeling van de banen voor Masters op vrijdagavond

Afgelopen week ben ik in het bad geweest om met de masters te overleggen over de drukte op de vrijdagavond. Daar kwam uit dat het inderdaad soms erg druk is, tot zo’n 18 man in de twee banen.

Het blijkt dat baan 2 goed functioneert met de drukte. Daar gaan we dus ook niks aan veranderen. In baan 1 zijn grotere snelheidsverschillen. Deze gaan we splitsen in tweemaal 45 minuten, met dus een groep die zwemt van 19:00 tot 19:45 en een groep die zwemt van 19:45 tot 20:30.

Ook gaan we de afspraken strakker hanteren om voor wat meer rust en orde te zorgen.

  • Voor baan 1 geldt: we stellen twee groepen samen op basis van snelheid. Ik denk dat jullie dat het beste zelf onder elkaar kunnen verdelen. Grofweg zal gelden: zwem je op de woensdag in banen 1 of 6, dan zwem je op vrijdag vanaf 19:00. Zwem je op woensdagen in 2 of 3, dan zwem je vanaf 19:45.
  • Voor baan 2 geldt: je start om 19:00 of om 19:30 en zwemt een uur. Andere tijdstippen om te starten zijn er niet. Kom je bijvoorbeeld om 19:15 binnen, dan wacht je tot het 19:30 is en dan ga je pas het water in. Ben je nog later dan 19:30, dan zou ik je willen vragen om een keer over te slaan.
  • Mocht je een keer willen rusten aan de kant dan is dat uiteraard geen probleem. Blijf wel langs de lijnen staan zodat er voor de rest voldoende gelegenheid is tot het maken van keerpunten. Ga niet in het water staan praten: daar is simpelweg geen ruimte voor. Je kunt dan beter het water uit gaan en op de bank gaan zitten. Spreek elkaar hier ook op aan mocht je last van elkaar hebben.
  • We hebben het idee dat er soms mensen zwemmen die niet betalen voor de vrijdagavond. Dat is niet de bedoeling. Je hebt je vaste avonden en daar kan niet in geschoven worden zonder overleg. Ik ga zorgen voor lijsten per avond van de zwemmers die voor die avond betalen, zodat we beter zicht hebben op wie er zou moeten zijn en wie niet.
  • Als je zwemt tot 20:30, help dan met het opruimen van het bad.

Ik stel voor dat we dit zo een week of 4 proberen. Daarna kom ik weer langs in het bad om te bespreken of dit zo goed werkt. Als we dan definitief besluiten het zo te houden, dan zal ik Jurrian ook vragen om de contributie aan te passen van degenen die korter zijn gaan zwemmen.

Erik Hensema, Mastercommissaris